Om Folkets hus

Folkets Hus på Vega er tilbake som et samlingspunkt for kultur og treff i Vega. Vega Media AS driver huset og ønsker at det skal brukes mest mulig.

Vega Media AS har fra september 2014 fått Folkets hus som adresse for sine aktiviteter. Vega kommune kjøper kulturskoletjenester fra oss og undervisningen vil foregå i 2. etg i bandrommet. Vi arbeider nå for å få etablert kino i lokalene og vil komme med informasjon om dette så snart vi vet noe mer om dette. Du kan leie huset til ditt arrangement, kjøkkenet er rustet opp og har kapasitet og utstyr til vel 100 gjester, men det kommer ennå mer etter hvert.

Folkets hus

Folkets hus II

Utskrift E-post

Vega Media AS

Postboks 14 - NO 8980 Vega
mob: +47 995 74 387
ePost: post@vegamedia.no