Trosser og annet sceneutstyr

  • Sveivestativer fra Work, Doughty og VMB
  • Nivtec platter med bein i ulike høyder
  • Trosser fra Global truss nok til å bygge firkant med side og baktepper samt tak
  • Sceneinndekking og tepper til scene
  • Look Unique og Antari Røyk og hazermaskiner

Utskrift E-post

Vega Media AS

Postboks 14 - NO 8980 Vega
mob: +47 995 74 387
ePost: post@vegamedia.no